Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. 

BND Elektrik olarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek, çevreye karşı olası zararlı etkileri, en aza indirmek için uğraşırız. Bu küresel amaç, BND Elektrik' in günlük işleyişinin temelini oluşturur.

Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumaktır. Bu amaçtan hareketle; Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,

Çalışanlarımızı “Yeşil Tüketici”ler haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,

Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı, hatta daha da ötesine geçmeyi,

İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,

Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,

Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve en alt seviyede kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi,

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmayı,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemeyi, 

Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği önlemeyi,

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

Yukarı Çık!
Anasayfaya dön